Prova gratis Begär offert Kontakta mig

Webbappskanning

Webbappar – en stor säkerhetsrisk

Flera av varandra oberoende experter bedömer att ungefär 70 % av alla webbapplikationer (webbplatser) går att hacka. Gartner uppger att 75 % av angreppen inträffar i applikationslagret, vilket gör att webbapplikationer är det mest sårbara lagret i ditt nätverk. Att webbapplikationer oftast är exponerade mot hela internet ökar risken att sårbarheter utnyttjas av illasinnade personer.

Automatiskt & kontinuerligt

Vår webbapplikationsskanning (WAS) skannar automatiskt och kontinuerligt dina webbapplikationer efter ett stort antal svagheter i kod och funktioner, konfigurationsfel och exponering av känsliga uppgifter såsom personuppgifter och systeminformation. Våra skanningar täcker bland annat OWASP topp 10, vilket ofta beskrivs som de mest kritiska sårbarheterna i webbapplikationer. Utöver den automatiserade skanningen kan du även göra skanningar on demand. Det gör att du t.ex. kan skanna system innan de driftsätts.

Skanning från internet & lokalt

Webbapplikationsskanningen skannar dina publika webbapplikationer med våra moln-skanners. Genom att installera en virtual appliance bakom din brandvägg så skannar du enkelt och effektivt även lokala system. All data från de lokala skanningarna överförs säkert för behandling och presentation i Security Center.

Heltäckande verktyg & arbetsflöde

Att upptäcka sårbarheter är en sak. Att hantera mängden data på ett konstruktivt sätt för ökad säkerhet är en annan. Holm Security VMP är byggt på principen att underlätta hanteringen av sårbarheter genom förståelse och stödfunktioner. Därför finns en rad kraftfulla funktioner och verktyg som ger ett effektivt arbetssätt.

Vulnerability Manager

Vulnerability Manager är ett kraftfullt och centralt verktyg för att du enkelt och snabbt ska kunna arbeta med sårbarheter oavsett om du har ett mindre antal eller tusentals. Du sorterar, grupperar och strukturerar listan med sårbarheter precis på det sätt som passar dig bäst. Du utför snabbt önskade åtgärder, såsom att ignorera sårbarheter, direkt i verktyget. Du kan även direkt i verktyget konversera med Holm Security, kollegor och konsulter kring specifika sårbarheter. Med Vulnerability Manager skapar du enkelt en ”baseline”, d.v.s. ett utgångsläge för att få relevant data i framtida rapporter.

Continuous Monitoring
Continuous Monitoring är ett verktyg för att automatiskt övervaka skanningsresultat. Du sätter snabbt och enkelt upp regelverk för notiser och larm. Funktionen automatiserar än mer och minskar behovet av att arbeta i plattformen. Du kan istället luta dig tillbaka och bli notifierad vid uppkomsten av nya sårbarheter, vid förändringar och när sårbarheter blivit avhjälpta. Du punktmarkerar enkelt t.ex. system som handhar personuppgifter för GDPR compliance, eller ett specifikt närverk för att se om portar öppnas eller stängs.

Ärendehantering

Verktyget för ärendehantering är till stora delar automatiserat för ett effektivt arbetsflöde. När en viss typ av sårbarhet uppstår kan du välja att skapa ärenden automatiskt. När sårbarheten är löst verifierar systemet automatiskt att sårbarheten är åtgärdad. Ärenden kan skapas direkt från Vulnerability Manager och rapporter.

Rapporter

En viktig funktion i Holm Security VMP är rapporter. Med hjälp av rapporterna får du detaljerad information om sårbarheter, vilket även inkluderar information om hur sårbarheten avhjälps. Det finns en rad olika färdiga rapportmallar och du kan enkelt skapa anpassade rapporter. Bland de färdiga mallarna finns rapporter som är anpassade för IT-personalen, såväl som för ledningen, VD och styrelsen. Rapporterna schemaläggs och skickas ut per automatik enligt önskat intervall, eller tas fram on demand.