Demo Testa Begär offert Kontakta mig

Holm Security VMP

Heltäckande plattform för sårbarhetsanalyser

Holm Security VMP (Vulnerability Management Platform) skyddar din organisation genom att upptäcka sårbarheter innan någon illasinnad person eller organisation gör det. Plattformen innehåller sårbarhetsanalyser för nätverk och webbplatser, riskanalyser för social engineering och ett utbud av olika verktyg som underlättar det kontinuerliga säkerhetsarbetet.

Plattformen hjälper dig och din organisations ledning och svara på hur säker din IT-miljö och dina användare är mot externa hot såsom hackare – oavsett om handhar din egen IT-miljö eller outsourcar. Du administrerar tjänsten enkelt och effektivt med vår webbaserade kontrollpanel Security Center. Plattformen levereras från toppmoderna och säkra datacenter i Sverige.

Vi hjälper dig möta framtidens krav

Rekommendationer, EU-direktiv och lagar pekar alla på samma sak; framtiden präglas av ett kontinuerligt och strukturerat IT-säkerhetsarbete för att uppnå en högre säkerhet. Det är här Holm Security VMP kommer in i bilden. Plattformen och våra experter hjälper dig med just detta; genom ett kontinuerligt säkerhetsarbete skapa insikt och förståelse för en högre IT-säkerhet.


Det här gör vi för din organisation

 • Analyserar IT-miljön
  Analyserar er IT-miljö automatiskt och kontinuerligt.
 • Skapa förståelse
  Hjälper er förstå hur säkra ni är mot externa hot såsom hackare och andra illasinnade personer, främmande makter och industrispionage.
 • Fatta strategiska val
  Information för att hjälpa er med beslutsunderlag för prioritering och resursplanering.
 • Avhjälpa sårbarheter
  Förser er med information så ni kan koordinera avhjälpning av sårbarheter.
 • Möta lagar och rekommendationer
  Efterleva nya och framtida lagar (GDPR, NIS etc.), krav och rekommendationer.
 • Skapa rutiner för kontinuitet
  Vi utbildar och supporterar er för att skapa rutiner och processer för ett kontinuerligt IT-säkerhetsarbete.
 • Förbättra IT-säkerheten
  Avsevärt förbättra er IT-säkerhet mot en minimal arbetsinsats och låg kostnad.