Demo Testa Begär offert Kontakta mig

Threat intelligence

Vi hjälper dig få ovärderlig insikt i din IT-säkerhet

Threat intelligence, eller cyber threat intelligence (CTI), är organiserad, analyserad och förfinad information om potentiella eller aktuella attacker som hotar din organisation.

Vi förser dig med detaljerade analyser, statistik och rapporter för att du ska förstå hur sårbar er IT-miljö och era användare är så ni kan arbeta proaktivt med att förstärka er IT-säkerhet.

Vår lösning

Såhär hjälper vi just din organisation att arbeta med threat intelligence.

Utmaning:Lösning:Beskrivning:
Förstå hur sårbar er IT-miljö är.Sårbarhetsanalys av nätverk, system och webbapplikationer.Våra tjänster nätverksskanning och webbapplikationsskanning analyserar er IT miljö för att ni ska förstå vilka sårbarheter som finns i er IT-miljö.
Förstå hur motståndskraftiga era användare är mot social engineering.Riskanalys av användare.
Genom simulering av social engineering, såsom phishing, spear phishing och ransomware, utvärderas användarnas beteende vid en attack via e-post.
Träna era användare för att bli mer motståndskraftiga.Riskanalys av användare.
Automatiserad och skräddarsydd awareness-utbildning.