Demo Testa Begär offert Kontakta mig

SIEM

Vi integrerar med ditt Security Information & Event Management

SIEM (Security Information and Event Management) erbjuder möjligheten att knyta samman olika säkerhetsprodukter. Det effektiviserar administration och erbjuder möjligheten att korrelera t.ex. sårbarheter och loggar från system och nätverkstrafik för att upptäcka säkerhetshot.

Holm Security VMP kan integreras med SIEM-system genom ett API och på så vis samla in information om sårbarheter. Holm Security bygger också specifika integrationer för olika SIEM-system. Kontakta oss så berättar vi mer om integrationer med just ditt SIEM-system.

SIEM-system:
  • Splunk Enterprise Security (ES)
  • AlienVault Unified Security Management (USM)
  • Micro Focus Arcsight
  • IBM Security QRadar
  • Elastic
  • McAfee Enterprise Security Manager (ESM)
  • Trustwave SIEM