Demo Testa Begär offert Kontakta mig

SCADA & ICS

Ökad hotbild mot styr- och produktionssystem

Företag som har SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) och ICS (Industrial Control Systems) för övervakning och styrning av processer för allt från energi och värme till produkter står inför en kraftigt ökad hotbild. Avancerade attacker och sabotage blir allt vanligare. Att upptäcka sårbarheter innan någon illasinnad gör det blir således avgörande för ett tryggt samhälle och för att förebygga omfattande ekonomiska förluster.

Kraftfulla funktioner

Holm Security VMP erbjuder en rad funktioner som hjälper dig att säkerställa att SCADA- och ICS-system är säkra. Vi ser till att du får information snabbt så du kan agera om en ny sårbarhet upptäcks.

Vår lösning

Såhär hjälper vi just din organisation att möta de utmaningar som SCADA och ICS innebär.

Utmaning:Lösning:Beskrivning:
Systematiska analyser av SCADA och ICS för att upptäcka sårbarheter.Sårbarhetsanalyser av nätverk och system.Våra tjänster nätverksskanning och webbapplikationsskanning upptäcker sårbarheter i övervaknings- och styrsystem.
Lösa sårbarheter.Vulnerability ManagerInformation och arbetsverktyg för att lösa sårbarheter i nätverk och system, samt webbapplikationer.