Demo Testa Begär offert Kontakta mig

RSA

Lagmässigt krav på sårbarhetsanalyser

Alla kommuner, landsting (lagen 2006:544) och statliga myndigheter under regeringen (lagen 2015:1052) ska göra RSA (risk- och sårbarhetsanalyser).

Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) är ett första steg i en kedja som syftar till att reducera risker, minska sårbarheter i samhället och att förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. RSA täcker ”teknisk infrastruktur”. Med andra ord så behöver sårbarhetsanalyser utföras på IT-miljön.

Kraftfulla funktioner

I Holm Security VMP ingår en rad funktioner för efterlevnad av RSA. De hjälper dig säkerställa en hög säkerhet och efterlevnad.

Vår lösning

Såhär hjälper vi just din organisation att möte just de utmaningar som RSA innebär.

Utmaning:
Lösning:
Beskrivning:
Systematiska analyser av IT-miljön för att upptäcka sårbarheter.
Sårbarhetsanalyser av nätverk och system.
Våra tjänster nätverksskanning och webbapplikationsskanning upptäcker sårbarheter i nätverk och system.
Rapporter för att påvisa efterlevnad.
Rapporter
Automatiska rapporter anpassade för ledning och styrelse.
Lösa sårbarheter.
Vulnerability Manager
Information och arbetsverktyg för att lösa sårbarheter i nätverk och system, samt webbapplikationer.