Prova gratis Begär offert Kontakta mig

Riskanalys av användare

Hur säkra är dina användare?

Många upplever att IT-miljön i sig inte är den största säkerhetsrisken i sin organisation, utan snarare användarna som finns i den. System och datorer går att skydda, analysera och övervaka för att de ska vara säkra, men hur säkra är dina användare och hur testar du dem? Färre än 1 % av alla organisationer i Sverige mäter hur motståndskraftiga deras användare är och således vet de inte vad som händer vid exponering mot t.ex. phishing-, spear phishing- och ransomeware-attacker.

I Holm Security VMP finns ett innovativt verktyg för att kunna göra riskanalyser av användarna i din IT-miljö genom social engineering. Med hjälp av statistik från analyserna så kan du vidta lämpliga åtgärder såsom att utbilda användarna för att öka riskmedvetenheten.

Simulera social engineering

Med tjänsten skickar du simulerade phishingmail till dina användare i en så kallad sandbox-teknologi, vilket gör att analysen sker helt utan risk för användaren och era IT-system. Simuleringen använder sig av e-postmeddelanden och webbsidor. Med tjänsten följer en rad olika mallar och du kan enkelt skapa egna e-postmeddelanden och webbsidor, eller ändra de färdiga mallarna. På så vis kan du göra mer eller mindre avancerad social engineering och så kallad spear phishing - riktad attack mot er organisation eller en specifik grupp av användare inom er organisation.

Privacy by design

Tjänsten är byggd på principen privacy by design, vilket gör att användarens personliga integritet aldrig kompromissas. Alla användare är anonyma i analysen och ingen känslig data lagras.

Statistik

Resultatet av analysen är statistik över öppnade e-postmeddelanden, klick, e-postsvar och postade formulär. Statistiken är inte kopplad till användare, utan helt anonymiserad. Du kan enkelt jämföra resultatet mellan analyser vid olika tillfällen för att utvärdera om de åtgärder ni vidtagit mellananalyserna gett önskad effekt.