Demo Testa Begär offert Kontakta mig

Phishing & awareness-utbildning

Testa motståndskraften hos dina användare

Många upplever att IT-miljön i sig inte är den största säkerhetsrisken i sin organisation, utan snarare användarna som finns i den. System och datorer går att skydda, analysera och övervaka för att de ska vara säkra, men hur säkra är dina användare och hur testar du dem? Färre än 1 % av alla organisationer i Sverige mäter hur motståndskraftiga deras användare är och således vet de inte vad som händer vid exponering mot t.ex. phishing-, spear phishing- och ransomware-attacker.

Simulera social engineering

I Holm Security VMP finns ett innovativt och kraftfullt verktyg för att öka motståndskraften mot social engineering. Med tjänsten simulerar du attacker via e-post och för att öka motståndskraften presenteras automatiskt en skräddarsydd utbildning för varje användare, baserat på just den specifika användarens beteende. Du får även värdefull statistik som ligger till grund för vidare åtgärder.

Analysen sker helt utan risk för användaren och era IT-system. Simuleringen använder sig av e-postmeddelanden och webbsidor. Med tjänsten följer en rad olika mallar som du enkelt kan redigera, eller så skapar du dina helt egna e-postmeddelanden och webbsidor. På så vis kan du göra mer eller mindre avancerad social engineering och så kallade spear phishing-attacker riktade mot hela din organisation eller en specifik grupp av användare.

GDPR compliance

Hur benägna är dina användare att läcka personuppgifter? Med tjänsten riskanalys av användare så kan du mäta hur motståndskraftiga användarna är mot att lämna ut olika typer personuppgifter. En insikt som är viktig i relation till GDPR.

Automatiserad utbildning

Beroende på varje användares beteende i simuleringen komponeras automatiskt en skräddarsydd utbildning som presenteras för användaren. Informationen i utbildningen är mycket matnyttig och baseras på färdiga mallar i form av text och illustrationer. Avsändare och mallarna går att ändra fritt, samt att det är möjligt att hänvisa till eget utbildningsmaterial. Automatiseringen gör att du med ett par klick inte bara kan få ovärderlig statistik, utan också automatiskt utbilda dina användare – enkelt och mycket kraftfullt.

Statistik

Resultatet av analysen är statistik över öppnade e-postmeddelanden, klick, e-postsvar och postade formulär. Statistiken är inte kopplad till användare, utan är helt anonymiserad. Du kan enkelt jämföra resultatet mellan analyser vid olika tillfällen för att utvärdera om de åtgärder ni vidtagit mellan analyserna gett önskad effekt.

Privacy by design

Tjänsten är byggd på principen privacy by design, vilket gör att användarens personliga integritet aldrig kompromissas. Alla användare är anonyma i analysen och ingen känslig data lagras.