Demo Testa Begär offert Kontakta mig

Premiumsupport

Få ut maximalt

För många organisationer innebär arbetet med sårbarheter en utmaning både gällande resurser och kompetens. För att möta denna utmaning erbjuder Holm Security en omfattande och personlig support och uppföljning. Med vår premiumsupport är du i trygga händer och får ut maximalt av investeringen i vår plattform för automatiserade och kontinuerliga sårbarhetsanalyser.

Kvalificerad support från våra experter

Med vår premiumsupport så får du hjälp av våra experter i vårt Customer Success-team och våra säkerhetsspecialister. De stöttar dig löpande och finns tillgängliga när du har frågor, samt håller regelbundna möten med ditt team. Med denna struktur garanteras du ett framgångsrikt arbete för att stärka upp er IT-säkerhet idag och i framtiden.

Samordnar med samarbets- och outsourcingpartners

Vår premiumsupport riktar sig inte bara till dig som kund, utan också till dina samarbets- och outsourcingpartners. Vi säkerställer ett effektivt samarbete mellan de olika parterna. Här erbjuder vi flera tekniska stödfunktioner såsom Organizer.

Återkommande uppföljningsmöten

Ett viktigt inslag i vår premiumsupport är löpande uppföljningsmöte som hålls kvartalsvis, eller mer ofta vid behov. På mötet erbjuder vi rådgivning inom avhjälpning av sårbarheter, arbetssätt, rutiner och prioritering, samt utbildar och informerar er om produktnyheter.

Supportalternativ

Såvida inget annat överenskommits sker support och avstämningar via e-post, telefon och webbmöten.


Standardsupport: Premiumsupport:
Produktsupport    
Analys och rådgivning kring sårbarheter -  
Rådgivning kring arbetssätt och rutiner -  
Löpande uppföljningsmöten -  
Löpande utbildning -