Demo Testa Begär offert Kontakta mig

PCI DSS & ASV

Compliance med PCI DSS

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) är ett regelverk som har tagits fram för att säkerställa hanteringen av betalkortsinformation. Standarden drivs av betalkortsföretagen (VISA, MasterCard, American Express, m.fl.) och omfattar alla företag som sparar, överför eller hanterar betaldata i sin IT-miljö. Holm Security erbjuder skanning enligt riktlinjer för PCI DSS. 

Holm Securitys lösning för sårbarhetsanalyser väntas under Q1 2020 bli certifierad som ASV Scan Solution av PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council). I samband med certifieringen kommer Holm Security tillsammans med auktoriserade ASV (Approved Scanning Vendor) partners tillhandahålla PCI DSS skanningstjänster som säkerställer att Er IT-miljö efterlever PCI DSS krav genom kvartalsvisa sårbarhetsskanningar.

Vår lösning

Såhär hjälper vi just din organisation att möta de utmaningar som PCI DSS innebär.

Utmaning:Lösning:Beskrivning:
Compliance med PCI DSS
Sårbarhetsanalyser av nätverk och system.
Vår tjänst nätverksskanning skannar nätverk och system och erbjuder compliance-skanningar och rapporter för PCI DSS.
Kvartalsvis skanningar med en ASV (Approved Scanning Vendor)
Sårbarhetsanalyser av nätverk och system.
Vår tjänst nätverksskanning upptäcker sårbarheter i nätverk och system kommer under Q1 kunna erbjudas som ASV för kvartalsvis skanningar och rapporter.