Demo Testa Begär offert Kontakta mig

OWASP topp 10

The Open Web Application Security Project

The Open Web Application Security Projekt (OWASP) grundades 2001 och är en icke vinstdrivande organisation som driver ett antal olika projekt som verkar för ökad säkerhet i applikationer. Organisationen finns i stora delar av världen och har över 30 000 medlemmar. Ett av OWASP främsta projekt är OWASP topp 10. Topplistan publicerades första gången 2003 och uppdateras regelbundet. Den senaste versionen släpptes 2018 och kallas OWASP topp 10 version 2017. Målet med listan är att öka medvetenheten om applikationssäkerhet genom att lyfta fram några av de mest kritiska riskerna i webbapplikationer som organisationerna står inför. 

Genom att testa sin webbapplikation efter sårbarheter baserat på topplistan så säkerställer organisationer en god säkerhet i sina webbapplikationer, såsom webbplatser, intranät, extranät, portaler och andra webbaserade tjänster.

Kategorier OWASP topp 10:

  • A1: Injection
  • A2: Broken Authentication
  • A3: Sensitive Data Exposure
  • A4: XML External Entities (XXE)
  • A5: Broken Access Control
  • A6: Security Misconfiguration
  • A7: Cross-Site Scripting (XSS)
  • A8: Insecure Deserializatio
  • A9: Using Components with Known Vulnerabilities
  • A10: Insufficient Logging and Monitoring


Testa compliance mot OWASP topp 10

Holm Security hjälper din organisation att automatiskt och kontinuerligt testa era webbapplikationer efter sårbarheter enligt OWASP topp 10.

Utmaning:Lösning:Beskrivning:
Säkerställa att inga sårbarheter finns i webbapplikationer.
Sårbarhetsanalys av webbapplikationer
Vår tjänst webbapplikationsskanning upptäcker sårbarheter i webbapplikationer.
Påvisa compliance med OWASP topp 10.
RapporterRapporter som påvisar compliance med OWASP topp 10 version 2017.