Demo Testa Begär offert Kontakta mig

Organizer

Skapa din egen struktur

Organizer är en portal som fungerar som ett lager över flera underliggande Security Centers. Som kund eller partner (återförsäljare) kan du med Organizer fritt administrera konton/kunder för effektivare administration och hög säkerhet.

Större organisationer

För större organisationer möjliggör Organizer att olika personer, outsourcingpartners, avdelningar, länder etc. kan ges en isolerad åtkomst relevant data i Security Center, samtidigt som en central administration finns. Några exempel är att ett land ska kunna arbeta med sårbarheter i sin del av IT-miljön och att utvecklingsavdelningen ska kunna testa nya system innan de går i produktion. Men de ska inte ha åtkomst till all sårbarhetsdata.

Partners

För partners (återförsäljare) är Organizer en så kallad multi-tenant portal där ni fritt administrerar era kunder. Ni kan t.ex. sätta upp nya kunder och logga in och administrera kunden via Organizer.

Funktioner i Organizer:

  • Skapa och hantera konton/kunder i Security Center.
  • Centraliserad inloggning till Security Center.
  • Användarhantering med rättighetsstyrning för åtkomst till Security Center.
  • Välja datacenter för lagring av data för varje konto/kund.
  • Statistik över nyttjande av tjänster för olika konton/kunder.