Demo Testa Begär offert Kontakta mig

Holm Security VMP | OnPrem

Sårbarhetsanalyser med full kontroll & maximal säkerhet

Holm Security VMP | OnPrem är en heltäckande plattform för automatiserade och kontinuerliga sårbarhetsanalyser för dig som bedriver en säkerhetskänslig verksamhet. Med plattformen tar du kontrollen över säkerheten i dina nätverk, system och webbapplikationer, API:er, molntjänster och din infrastruktur i molnet. Plattformen skannar efter ett ständigt ökande antal sårbarheter. Holm Security VMP | OnPrem erbjuder en rad funktioner för efterlevnad av bland annat den nya säkerhetsskyddslagen, RSA, NIS (Network and Information Security), PCI DSS och ISO 27001.


Målgrupp

Holm Security VMP | OnPrem riktar sig mot bland annat följande sektorer:
  • Medelstora och större företag
  • Banker och andra större finansiella institutioner
  • Större och samhällskritiska myndigheter
  • Verksamheter som handhar kritisk digital och fysisk infrastruktur
  • Militär och underrättelsetjänst
  • Polis och säkerhetspolis


Lokalt installerad

Holm Security VMP | OnPrem installeras i din egen IT-miljö, vilket innebär att ingen sårbarhetsdata lämnar din organisation. Underhåll och åtkomst till systemet från Holm Security sker med högsta säkerhet över säkra kommunikationsvägar. Alla tester som utförs är verifierade och signerade av våra experter inom sårbarhetstester.

Kraftfulla verktyg & funktioner

I Holm Security VMP | OnPrem ingår en rad kraftfulla verktyg för att du effektivt ska kunna arbeta med sårbarheter oavsett om du har ett mindre antal eller tusentals, såsom Asset Management, Vulnerability Manager, Continuous Monitoring och ärendehantering.

Integrationer

Holm Security VMP | OnPrem erbjuder en rad möjligheter för integrationer med andra lösningar. Plattforms-API:et gör det möjligt att integrera med bland annat CI/CD och SIEM-produkter och SOC-tjänster. Det finns även färdiga lösningar för integration med bland annat Jira och Slack. Du kan även använda Webhooks för integration med en rad olika system.

Skapa din egen struktur – effektivt & säkert

Organizer möjliggör att olika personer och avdelningar kan ges en isolerad åtkomst relevant data i Security Center, samtidigt som en central administration finns. Detta effektiviserar administrationen, utan att kompromissa säkerheten.

Experthjälp & löpande avstämningar

Vårt mycket kompetenta Customer Success-team och våra säkerhetsspecialister stöttar er löpande i ert arbete med vår plattform och att lösa sårbarheter. Genom löpande avstämningar säkerställer vi att ni får ut maximalt av investeringen i vår plattform och att ni gör framsteg i arbetet med att minska antalet sårbarheter och således öka er IT-säkerhet. Våra experter och våra tekniska funktioner hjälper er tolka och prioritera de sårbarheter som upptäcks..