Prova gratis Begär offert Kontakta mig

Offentlig sektor

Störst inom sårbarhetsanalyser för svensk offentlig sektor

Holm Security är Sveriges största aktör inom automatiserade och kontinuerliga sårbarhetsanalyser för svensk offentlig sektor. Teamet bakom Holm Security har gedigen erfarenhet från att arbeta med offentlig sektor, vilket återspeglas i vår plattform Holm Security VMP. Vi lägger omfattande resurser på att utveckla plattformen för att vara optimerad för svenska kommuner, landsting och myndigheter. 

Det stora antalet kunder inom svensk offentlig sektor ger oss stora mängder data, som i sin tur användas används för att öka säkerheten för alla offentliga kunder. Att vara kund till Holm Security innebär således en form av samverkan med andra offentliga verksamheter som i slutändan ger en högre säkerhet i just din offentliga verksamhet.

Utvecklas i samråd

Behov och säkerhetshot förändras ständigt. Holm Security VMP är en levande lösning som ständigt är under utveckling för att möta dessa föränderliga förutsättningar. Merparten av utvecklingen baseras på önskemål från kunder inom offentlig sektor.

Datacenter i Sverige

För offentliga verksamheter sker driften av tjänsten tryggt och säkert i toppmoderna datacenter i Sverige. Vi skickar ingen data över landsgränsen.

Höga krav från MSB

MSB ställer sedan 2011 krav på att offentliga verksamheter gör sårbarhetsanalyser. Numera kravställs även systematiskt säkerhetsarbete. Holm Security VMP hjälper dig att möta dessa krav.

Nya rekommendationer för kommuner januari 2017

Den 18 januari 2017 kom MSB ut med nya rekommendationer för kommuner. Bland annat så nämns följande i den nya rekommendationen:

  • Ökat krav på IT-säkerhet generellt.
  • Kontinuerligt säkerhetsarbete.
  • Analys och uppföljning.
  • Rapportering till ledning.
  • Klassificering med hjälp av KLASSA.

GDPR ökar kraven på säkerhet

Den nya EU-lagen General Data Protection Regulation (GDPR) är till för att stärka skyddet för individen genom att ställa högre krav på den som registrerar eller behandlar personuppgifter. Inte minst måste en god säkerhet finnas för att skydda mot dataläckor. Skulle en läcka uppstå måste detta rapporteras, vilket gör att säkerhetsbrister kan bli mycket kostsamma. Lagen träder i kraft under maj 2018. Organisationer som inte följer EU:s nya personuppgiftslag, kan få dryga böter med upp till fyra procent av bolagets globala omsättning.

Främmande makter - ett nytt och växande hot

Under 2015 stod främmande makter för över 100 000 attacker och mot svenska mål enligt FRA. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare. Målet är att antingen komma åt hemlig information eller att utnyttja datorer och servrar i Sverige för att göra vidare attacker i andra länder. FRA uppmanar inte minst alla myndigheter att förbättra sin säkerhet för att stå emot detta nya och ökande hot.

NIS - krav på strukturerat IT-säkerhetsarbete

NIS (Network and Information Security) är ett nytt EU-direktiv som är planerat att leda till en ny lagstiftning som träder i kraft i augusti 2018 . NIS-direktivet innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt verksamhet, såsom vattenförsörjning, elförsörjning, transport, sjukvård, måste påvisa att de strukturerat och kontinuerligt arbetarmed säkerheten i sin IT-miljö. Med andra ord berörs alla Sveriges kommuner. Bakgrunden till NIS är den ökade hotbilden utifrån.