Demo Testa Begär offert Kontakta mig

NIS

Vi hjälper dig efterleva NIS - en ny lag om informationssäkerhet

NIS-direktivet (Network and Information Security) är ett EU-homogent direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Direktivet gav en ny lagstiftning (2018:1174) i Sverige 2018. NIS innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt verksamhet, såsom elförsörjning och sjukvård, måste både arbeta systematiskt med sin informationssäkerhet – och även kunna påvisa detta. Bakgrunden till NIS är inte minst den ökade hotbilden från olika främmande makter och ökad risk för sabotage som kan orsaka omfattande ekonomisk skada.


Berörda sektorer

  • Energi, med delsektorerna elektricitet, olja och gas
  • Transporter, med delsektorerna lufttransport, järnvägstransport, sjöfart och vägtransport
  • Bankverksamhet
  • Finansmarknadsinfrastruktur
  • Hälso- och sjukvårdssektorn, med delsektor hälso- och sjukvårdsmiljöer (inklusive sjukhus och privata kliniker)
  • Leverans och distribution av dricksvatten
  • Digital infrastruktur


Kraftfulla funktioner

I Holm Security VMP ingår en rad funktioner för efterlevnad av NIS. Det hjälper dig säkerställa en hög säkerhet och garantera efterlevnad.

Vår lösning

Såhär hjälper vi just din organisation att möta de utmaningar som NIS innebär.

Utmaning:Lösning:Beskrivning:
Systematiskt, analytiskt, riskbaserat informationssäkerhetsarbete.Sårbarhetsanalys av nätverk och system
Våra tjänster nätverksskanning och webbapplikationsskanning upptäcker sårbarheter i nätverk och system.
Administrativa sanktioner såsom förlorade tillstånd.Sårbarhetsanalys av nätverk och system
Våra tjänster nätverksskanning och webbapplikationsskanning upptäcker sårbarheter i nätverk och system som håller eller står i relation till personuppgifter.
Incidentrapportering till MSB – även ej nyttjade sårbarheter.RapporterUpptäcka sårbarheter och ta fram underlag för rapportering.
Själv kunna påvisa efterlevnad.RapporterTa fram data och rapporter.