Prova gratis Begär offert Kontakta mig

Nätverksskanning

Automatiskt & kontinuerligt

Vår nätverksskanning skannar automatiskt och kontinuerligt dina system efter över 55 000 olika sårbarheter. Varje vecka tillkommer ungefär 140 nya sårbarhetstester, vilket på ett år blir ungefär 13 500. Skanningen upptäcker sårbarheter som är relaterade till bland annat gammal mjukvara, exponerade tjänster och funktioner, felkonfigurerade system och svaga lösenord. Tjänsten kartlägger dessutom automatiskt hostar och portar så du får en komplett översikt över dina system. Utöver den automatiserade skanningen kan du även göra skanningar on demand. Det gör att du t.ex. kan skanna system innan de driftsätts.

Skanning från internet & lokalt

Nätverksskanningen skannar dina publika system med våra moln-skanners. Genom att installera en virtual appliance bakom din brandvägg så skannar du enkelt och effektivt även lokala system. All data från de lokala skanningarna överförs säkert för behandling och presentation i Security Center.

Heltäckande verktyg & arbetsflöde

Att upptäcka sårbarheter är en sak. Att hantera mängden data på ett konstruktivt sätt för ökad säkerhet är en annan. Holm Security VMP är byggt på principen att underlätta hanteringen av sårbarheter genom förståelse och stödfunktioner. Därför finns en rad kraftfulla funktioner och verktyg som ger ett effektivt arbetssätt.

Vulnerability Manager

Vulnerability Manager är ett kraftfullt och centralt verktyg för att du enkelt och snabbt ska kunna arbeta med sårbarheter oavsett om du har ett mindre antal eller tusentals. Du sorterar, grupperar och strukturerar listan med sårbarheter precis på det sätt som passar dig bäst. Du utför snabbt önskade åtgärder, såsom att ignorera sårbarheter, direkt i verktyget. Du kan även direkt i verktyget konversera med Holm Security, kollegor och konsulter kring specifika sårbarheter. Med Vulnerability Manager skapar du enkelt en ”baseline”, d.v.s. ett utgångsläge för att få relevant data i framtida rapporter.

Ärendehantering

Verktyget för ärendehantering är till stora delar automatiserat för ett effektivt arbetsflöde. När en viss typ av sårbarhet uppstår kan du välja att skapa ärenden automatiskt. När sårbarheten är löst verifierar systemet automatiskt att sårbarheten är åtgärdad. Ärenden kan skapas direkt från Vulnerability Manager och rapporter.

Rapporter

En viktig funktion i Holm Security VMP är rapporter. Med hjälp av rapporterna får du detaljerad information om sårbarheter, vilket även inkluderar information om hur sårbarheten avhjälps. Det finns en rad olika färdiga rapportmallar och du kan enkelt skapa anpassade rapporter. Bland de färdiga mallarna finns rapporter som är anpassade för IT-personalen, såväl som för ledningen, VD och styrelsen. Rapporterna schemaläggs och skickas ut per automatik enligt önskat intervall, eller tas fram on demand.