Prova gratis Begär offert Kontakta mig

Monitorering av e-postsvartlistor

Svartlistningar kan bli mycket kostsamma

Svartlistade e-postservrar är vanligt förekommande och kan ställa till kostsamma problem för er organisation. Oftast upptäcks svartlistningen inte direkt eftersom det är sporadiskt vilka e-postmeddelanden som stoppas och i många fall är avsändaren ovetandes om att dennes e-post inte når fram.

Bli först att upptäcka en svartlistning

Hur vet ni att era e-postservrar inte är svartlistade? Med vår monitoreringstjänst blir du först att få veta om en e-postserver är svartlistad och kan snabbt vidta åtgärder för att minimera skadan. Tjänsten övervakar hela tiden ett stort antal svartlistor och inträffar en svartlistning så notifieras du omgående.