Demo Testa Begär offert Kontakta mig

Kunder

Privat sektor

Stadium är Sveriges största sportkedja med cirka 160 butiker i Sverige, Finland och Tyskland.

Viking Line är ledande inom passagerartrafiken på norra Östersjön.

Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter, främst i Stockholm och Göteborg.

Offentlig sektor

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling.

Kommunalförbundet ITSAM handhar IT åt Ödeshög, Boxholms, Ydre, Kinda, Vimmerby och Åtvidabergs kommun.

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur.

Ystad är den lilla staden med stora möjligheter. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga och ett levande kulturliv.

Vi bryr oss om livskvalitetsfrågor för att öka allmänt välbefinnande - nu och i framtiden.

Vårt huvuduppdrag är att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja utveckling och tillväxt.

El- & kraftbolag

Verksamhet inom fjärrvärme, elnät, gata, bredband, vattenkraft samt vatten och avlopp.

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi.

Eskilstuna Energi och Miljö är ditt lokala energibolag och erbjuder el, återvinning, och vatten och avlopp samt fjärrvärme.

Bodens energi är en distributör och producent av el och fjärrvärme, samt ägare av infrastruktur för elnät, fiber och fjärrvärme.

Uddevalla Energi säljer endast lokalt producerad el, vilket är bäst för både miljön och Uddevalla.

Karlskoga Energi & Miljö arbetar dagligen med gröna energilösningar för ett hållbart samhälle.