Demo Testa Begär offert Kontakta mig

Kommun

Ett stort steg mot en säkrare kommun

En medelstor svensk kommun tillhandahåller mellan 150-250 olika system till sin verksamhet och sina medborgare. Många av dessa system är exponerade ut mot internet, som webbapplikationer eller API:er. Det gör att exponeringsytan är stor samtidigt som hotbilden ökar och resurser inom IT-säkerhet är begränsade. På detta tillkommer allt fler lagar och rekommendationer inom IT-säkerhet som kommunen måste förhålla sig till.

Med över 70 kommunkunder i Sverige förstår vi din utmaning och kan hjälpa dig på absolut bästa sätt. Holm Security erbjuder en marknadsledande plattform för kontinuerliga och automatiserade sårbarhetsanalyser som hjälper din kommun ta kontrollen över IT-säkerheten på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Plattformen levereras tryggt och säkert från datacenter i Sverige.

Att implementera Holm Security VMP | Cloud PS innebär ett stort steg mot en säkrare IT-miljö därmed ett tryggare samhälle.

Ett kommunpaket med allt du behöver

Holm Security VMP | Cloud PS är en komplett paket med vår molnbaserad plattform för automatiserade och kontinuerliga sårbarhetsanalyser, tillsammans med kontinuerligt stöd från våra experter. Plattformen skannar efter ett ständigt ökande antal sårbarheter i nätverk, system, webbapplikationer, API:er, molntjänster och din infrastruktur i molnet. Lokal skanning, bakom er brandvägg, sker med hjälp av en eller flera Scanner Appliances som installeras i din virtuella miljö.

Kontinuerlig experthjälp

Utöver vår obegränsade produktsupport så får du hjälp från våra experter på sårbarhetsanalyser. De stöttar dig löpande, hjälper till med rutiner, prioritering och finns tillgängliga när du har frågor. Varje kvartal har vi ett möte där vi analyserar och följer upp arbetat med sårbarheter. Detta borgar för att du ökar din IT-säkerhet och får ut maximalt av investeringen i vår plattform.

Ökade säkerhetskrav för kommuner

Följande lagar och rekommendationer pekar på behovet av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete för kommuner:
 • NIS-direktivet
  Ställer specifika krav på ett systematiskt IT-säkerhetsarbete.
 • RSA (risk och sårbarhetsanalyser)
  Krav på sårbarhetsanalyser av teknisk infrastruktur.
 • Nya rekommendationer från MSB
  MSB:s rekommendationer riktade till kommuner 2018 pekar tydligt på ett kontinuerligt IT-säkerhetsarbete som innefattar analys och uppföljning.
 • Dataskyddsförordningen (GDPR)
  Den nya dataskyddsförordningen ställer indirekt ökade krav på IT-säkerhet eftersom läckage kan leda till allvarliga konsekvenser och höga böter