Demo Testa Begär offert Kontakta mig

ISO/IEC 27001

Sårbarhetsanalyser för efterlevnad av ISO/IEC 27001

För att efterleva ISO/IEC 27001 skall IT-miljön löpande analyseras för att upptäcka risker. Vår plattform Holm Security VMP hjälper dig att efterleva ISO/IEC 27001 med hjälp av automatiserade och kontinuerliga sårbarhetsanalyser av nätverk, system och webbapplikationer.

Vår lösning

Såhär hjälper vi just din organisation att möta de utmaningar som ISO/IEC 27001 innebär.

Utmaning:Lösning:Beskrivning:
Systematiska analyser av IT-miljön för att upptäcka sårbarheter.Sårbarhetsanalyser av nätverk och system.Våra tjänster nätverksskanning och webbapplikationsskanning upptäcker sårbarheter i nätverk och system.
Rapporter för att påvisa efterlevnad.RapporterAutomatiska rapporter anpassade för ledning och styrelse.
Lösa sårbarheter.Vulnerability ManagerInformation och arbetsverktyg för att lösa sårbarheter i nätverk och system, samt webbapplikationer.