Demo Testa Begär offert Kontakta mig

IoT (Internet of Things)

Utbyggnaden och utvecklingen av enheter och mjukvarulösningar relaterade till leveransen av IoT (Internet of Things) ökar ständigt, vilket medför en allt större säkerhetsrisk. Risken för att IoT exponeras är båda relaterade till omfattningen av distribution, från hundratals till miljoner enheter globalt, till plattformarna och själva enheterna. Några av utmaningarna med IoTs gäller föråldrad hårdvara och mjukvara, eftersom många enheter inte är uppdaterade tillräckligt och är mottagliga för dataläckage.

IoT-plattformar och mjukvaran relaterad till IoT-implementeringarna tenderar att vara uppbyggd av komponenter som är välkända för marknaden och används i andra icke-IoT-relaterade exempel. Holm Security har sedan början arbetat med att tillhandahålla en lösning i Security Center som täcker det behov som IoT kräver av en sårbarhetsanalyslösning.

IoT säkerhet

Security Center är ett enkelt att använda administrationsverktyg som erbjuder en flexibel struktur genom dynamiska och statiska taggar, så att du kan hålla koll på alla dina IoT-tillgångar med sökfiltrering och risköversikt. Sårbarheter identifieras genom signaturer som uppdateras dagligen för att täcka de senaste sårbarheter som ett system kan utsättas för.

MQTT är ett mycket populärt och lättprotokoll för att bygga IoT-implementationer för mobila enheter och inbäddade system. AMQP är en tyngre variant som erbjuder mer avancerade funktioner jämfört med MQTT. Dessa är två exempel på vanliga protokoll. Andra är Websockets, RTC och HTTP (s) med RESTful API: er. Security Center täcker många lager av programvaruimplementeringar som är vanliga inom IoT-plattformar och deras implementeringar.

Tillämplingar

Här är några exempel på mjukvara som är mycket vanliga inom IoT som Security Center skannar:

Applikationsserver
 • Nginx
 • Apache HTTP Server
 • RabbitMQ
 • Apache ActiveMQ
 • IBM Websphere MQ
Databasservrar
 • MySQL
 • MariaDB
 • PostgreSQL
Programmeringsspråk
 • PHP
 • NodeJS
 • Python
Operativsystem
 • Linux (Debian, Redhat, Fedora)
 • Windows
Programvara 
 • Docker
 • Kubernetes


Vår lösning

Såhär hjälper vi just din organisation att möta de utmaningar som IoT innebär

Utmaning:
Lösning:
Beskrivning:
Åtgärda sårbarheter i IoT-enheter
Vulnerability Manager
Information och verktyg för att lösa sårbarheter i nätverk och system samt webbapplikationer.
Systematisk utvärdering av IoT-enheter
Security Center
Security Center kan täcka flera lager av programvaruimplementering, vanligt inom IoTs plattformar och distributioner.
Administrera alla IoT-enheter
Asset Management
Skapa en flexibel struktur med dynamiska och statiska taggar