Demo Testa Begär offert Kontakta mig

Holm Security VMP | Cloud PS

Marknadsledande sårbarhetsanalyser för svenska kommuner

Mot en investering på bara ett par timmar tar du kontrollen över säkerheten i dina nätverk, system och webbapplikationer med Holm Security VMP | Cloud PS (Public Sector) – Sveriges största och marknadsledande plattform för kontinuerliga och automatiserade sårbarhetsanalyser för kommuner. Holm Security VMP | Cloud PS används av över 70 kommuner.

Ett stort steg mot en säkrare kommun

Det stora antalet kommuner ger oss en unik insyn och kunskap om kommuners utmaningar, som vi använder för att hjälpa just din kommun att på ett effektivt sätt öka säkerheten. Att implementera innebär ett stort steg i att skapa en säkrare IT-miljö för din kommun.


Ökade säkerhetskrav för kommuner

En rad olika lagar och krav pekar på behovet av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete för kommuner. Här erbjuder Holm Security en utmärkt lösning.
  • Dataskyddsförordningen (GDPR)
  • NIS-direktivet
  • RSA (risk och sårbarhetsanalyser)
  • MSB:s rekommendationer riktade till kommuner 2018


Ett paket med allt du behöver

Holm Security VMP | Cloud PS är en marknadsledande, komplett och molnbaserad plattform för automatiserade och kontinuerliga sårbarhetsanalyser. Plattformen skannar efter ett ständigt ökande antal sårbarheter i nätverk, system, webbapplikationer, API:er, molntjänster och din infrastruktur i molnet. Lokal skanning, bakom er brandvägg, sker med hjälp av en eller flera Scanner Appliances som installeras i din virtuella miljö.

Kvalificerad support & kvartalsmöten

Utöver vår obegränsade produktsupport så får du hjälp från våra experter på sårbarhetsanalyser och säkerhetsexperter. De stöttar dig löpande, hjälper till med rutiner, prioritering och finns tillgängliga när du har frågor. Varje kvartal har vi ett möte där vi analyserar och följer upp arbetat med sårbarheter. Detta borgar för att du ökar din IT-säkerhet och får ut maximalt av investeringen i vår plattform.

Datacenter i Sverige & hög säkerhet

Holm Security VMP | Cloud PS levereras tryggt och säkert från toppmoderna datacenter i Sverige. Således passerar ingen data över landsgränsen och alla data lagras utan undantag i Sverige. All personal som har åtkomst till vår plattform har genomgått bakgrundskontroll och är säkerhetsklassad.

Administration i molnet

I molnet finns vårt Security Center där du, dina kollegor och din IT-partner arbetar med dina sårbarheter. Här finns även en rad stödfunktioner för ett effektivt samarbete, inte minst med din outsourcingpartner.

Kraftfulla verktyg & funktioner

I Security Center ingår en rad kraftfulla verktyg för att du effektivt ska kunna arbeta med sårbarheter oavsett om du har ett mindre antal eller tusentals, såsom Asset Management, Vulnerability Manager, Continuous Monitoring och ärendehantering.

Integrationer

Plattforms-API:et gör det möjligt att göra programmatiska integrera med bland annat CI/CD och SIEM-produkter och SOC-tjänster. Det finns även färdiga lösningar för integration med bland annat Jira och Slack. Även stöd för Webhooks finns för integration med en rad olika system.