Demo Testa Begär offert Kontakta mig

Holm Security VMP | Cloud

Sårbarhetsanalyser som molntjänst

Holm Security VMP | Cloud är en marknadsledande och heltäckande molnbaserad plattform för automatiserade och kontinuerliga sårbarhetsanalyser som levereras tryggt och säkert från datacenter i Sverige. Plattformen passar alla branscher och storlek på organisation och skannar efter ett ständigt ökande antal sårbarheter i nätverk, system, webbapplikationer, API:er, molntjänster och din infrastruktur i molnet. Lokal skanning sker med hjälp av en eller flera Scanner Appliances som installeras i din virtuella miljö.

Administration i molnet

I molnet finns vårt Security Center där du, dina kollegor och din IT-partner arbetar med dina sårbarheter. För större organisationer och partners erbjuds möjligheten att skapa sin egen struktur med flera Security Centers med hjälp av vårt verktyg Organizer.

Kraftfulla verktyg & funktioner

I Holm Security VMP | Cloud ingår en rad kraftfulla verktyg för att du effektivt ska kunna arbeta med sårbarheter oavsett om du har ett mindre antal eller tusentals, såsom Asset Management, Vulnerability Manager, Continuous Monitoring och ärendehantering.

Integrationer

Holm Security VMP | Cloud erbjuder en rad möjligheter för integrationer med andra lösningar. Plattforms-API:et gör det möjligt att integrera med bland annat CI/CD och SIEM-produkter och SOC-tjänster. Det finns även färdiga lösningar för integration med bland annat Jira och Slack. Du kan även använda Webhooks för integration med en rad olika system.

Experthjälp & löpande avstämningar

Vårt mycket kompententa Customer Success-team och våra säkerhetsspecialister stöttar er löpande i ert arbete med vår plattform och att lösa sårbarheter. Genom löpande avstämningar säkerställer vi att ni får ut maximalt av investeringen i vår plattform och att ni gör framsteg i arbetet med att minska antalet sårbarheter och således öka er IT-säkerhet. Våra experter och våra tekniska funktioner hjälper er tolka och prioritera de sårbarheter som upptäcks.