Demo Testa Begär offert Kontakta mig

Energibolag

Vi hjälper dig som energibolag möta ny lagstiftning

I augusti 2018 trädde en ny och viktig lagstiftning i kraft baserat på det EU-homogena NIS-direktivet (Network and Information Security). Lagen ställer höga krav på IT-säkerhetsarbetet för alla el- och energibolag. Bristande efterlevnad kan leda till indraget tillstånd för elmarknaden. Laget gör att sårbarhetsanalyser blir mer eller mindre ett krav. Även det ökade hotet från främmande makter och dataskyddsförordningen ställer ökade krav på IT-säkerheten.

Holm Security VMP hjälper ert energibolag att ta kontrollen över säkerheten och förstå hur sårbara ni är mot hot idag och i framtiden. Vi förser er med all information ni behöver för att avhjälpa sårbarheter och förstärka er säkerhet.

Holm Security - störst inom energibolag

Holm Security är den största leverantören av automatiserade och kontinuerliga sårbarhetsanalyser för energibolag i Sverige. Det ger oss stor erfarenhet och förståelse för just din utmaning. Se några exempel på energibolag som vi arbetar med idag här.

NIS - krav på strukturerat IT-säkerhetsarbete

NIS-direktivet innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt verksamhet, såsom elförsörjning måste påvisa att de arbetar systematiskt, strukturerat och kontinuerligt med säkerheten i sin IT-miljö. Bakgrunden till NIS är den ökade hotbilden för alla typer av organisationer – inte minst från främmande makter.

Främmande makter - ett nytt och växande hot

Främmande makter - ett nytt och växande hot
Under 2015 stod främmande makter för över 100 000 attacker och mot svenska mål enligt FRA. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare. Målet är att antingen komma åt hemlig information eller att utnyttja datorer och servrar i Sverige för att göra vidare attacker i andra länder. FRA uppmanar inte minst alla energibolag att förbättra sin säkerhet för att stå emot detta nya och ökande hot.

Dataskyddsförordningen (GDPR) ökar kraven på säkerhet

Den nya dataskyddsförordningen är till för att stärka skyddet för individen genom att ställa högre krav på den som registrerar eller behandlar personuppgifter. Inte minst måste en god säkerhet finnas för att skydda mot dataläckor. Skulle en läcka uppstå måste detta rapporteras, vilket gör att säkerhetsbrister kan bli mycket kostsamma. Organisationer som inte följer EU:s nya personuppgiftslag, kan få dryga böter med upp till fyra procent av bolagets globala omsättning.