Demo Testa Begär offert Kontakta mig

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi hjälper dig efterleva dataskyddsförordningen

För att säkerställa säkerheten för personuppgifter behövs ett strukturerat säkerhetsarbete som ser till motståndskraften fortlöpande i de system som hanterar personuppgifter. Eftersom de flesta IT-miljöer är ett nätverk av datorer, servrar etc. som på olika vis är sammankopplade så innebär det att säkerheten måste garanteras i hela IT-miljön.

Läckage av personuppgifter skadar inte bara verksamhetens varumärke, anseende och intäkter, utan kan också leda till omfattande böter. Vår plattform Holm Security VMP hjälper dig att på en rad olika sätt efterleva Dataskyddsförordningen på ett effektivt sätt.

Kraftfulla funktioner

I Holm Security VMP ingår en rad funktioner för efterlevnad av dataskyddsförordningen. De hjälper dig säkerställa en hög säkerhet och underlättar informationsflödet i er organisation, inte minst för den som är personuppgiftsansvarig.

Vår lösning

Såhär hjälper vi just din organisation att möta de utmaningar som Dataskyddsförordningen innebär.

Utmaning:Lösning:Beskrivning:
Administrera och peka ut system som håller personuppgifter.Asset managementPeka ut och hantera dina system som handahåller personlig data med vår funktion för administration av enheter.
Läckage av personuppgifter från system.Sårbarhetsanalys av nätverk och system.
Våra tjänster nätverksskanning och webbapplikationsskanning upptäcker sårbarheter i nätverk och system som håller eller står i relation till personuppgifter.
Läckage av personuppgifter från personer.Sårbarhetsanalys av person.
Vår tjänst riskanalys av användare används för att mäta och öka motståndskraften, mot försök att få användare att läcka personuppgifter.
Exponerade personuppgifter.Webbapplikationsskanning
Vår tjänst webbapplikationsskanning upptäcker exponerade personuppgifter i webbapplikationer.
Incidentrapportering till Datainspektionen.RapporterRapporter kan tas fram på specifika sårbarheter för rapportering till Datainspektionen.
Information till personuppgiftsansvarig.RapporterAutomatiska rapporter anpassade för personuppgiftsansvarig som ger en tydlig bild över hur säkra nätverk och systemen, relaterade till personuppgifter är.
Information till ledning och styrelse.RapporterAutomatiska rapporter anpassade för ledning och styrelse.
Lösa sårbarheter.Vulnerability ManagerInformation och arbetsverktyg för att lösa sårbarheter i system som är relaterade till personuppgifter.