Demo Testa Begär offert Kontakta mig
18juli
Säkerhetspolisen rekommenderar sårbarhetsanalyser
Säkerhetspolisen är en i raden av myndigheter som rekommenderar sårbarhetsanalyser. Nyligen kom Säkerhetspolisen ut med en ny vägledning gällande informationssäkerhet. Vägledningen riktar sig till den som på något sätt arbetar med att styra, leda eller utforma informationssäkerhet inom ramen för säkerhetsskydd eller som på annat sätt kommer i kontakt med sådant informationssäkerhetsarbete. I vägledningen har sårbarhetsanalyser fått ett eget avsnitt.
Av: Stefan Thelberg Ämnen: Säkerhetspolisen, Sårbarhetsanalyser

Syftet med vägledningen är att tydliggöra bestämmelserna i kapitel 3 och 4 i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd. Den ska också öka kunskapen om informationssäkerhet i stort samt vägleda hur säkerhetsskyddsåtgärder inom informationssäkerhet kan utformas för att ge informationstillgångar ett fullgott säkerhetsskydd. Även om vägledningen är inriktad på säkerhetsskyddsåtgärden informationssäkerhet så beskrivs även till viss del hur en verksamhet kan förhålla sig till informationssäkerhet i stort.

Under kapitel 7.6.4 beskrivs hur du bör arbeta med sårbarhetsskanning, med andra ord sårbarhetsanalyser.

Så hjälper vi din organisation

Holm Security erbjuder flera produkter för sårbarhetsanalyser för organisationer som har höga säkerhetskrav. Både som molntjänst (Holm Security VMP | Cloud) och som plattform i ditt privata moln (Holm Security VMP | Private Cloud). I produkterna finns specifika stödfunktioner för efterlevnad såsom möjlighet att klassificera sina enheter efter säkerhetsskyddsklass och baserat på denna klassificering kunna sätta upp regelverk för monitorering av t.ex. uppkomsten av sårbarheter i dessa enheter. Läs mer om våra produkter här.

Läs mer

Ta del av hela vägledningen från säkerhetspolisen här (extern länk):

https://www.sakerhetspolisen.se/download/.../Vagledning-Informationssakerhet.pdf

About the author
Founder and CEO of Holm Security. Stefan is one of Sweden's most prominent cyber security entrepreneurs, previously founded the Swedish Webhosting Group and Stay Secure. Stay Secure was the largest email security provider in northern Europe. He has worked with sales of IT security products towards the private and public sector for close to 20 years.

Stefan Thelberg
+46 (0)739-99 33 12
stefan.thelberg@holmsecurity.com