Demo Testa Begär offert Kontakta mig
10augusti
Regeringen: viktiga myndigheter skall utvärdera sin IT-säkerhet
29 juni gick regeringen ut med ett uppdrag till samtliga bevakningsansvariga myndigheter. De ska analysera och bedöma informationssäkerheten inom den egna verksamheten. Analysen skall resultera i en rapport som skall avläggas till Regeringskansliet och MSB senast 1 mars 2018. En del av analysen är att identifiera sårbarheter.
Av: Stefan Thelberg Ämnen: GDPR, MSB, Myndigheter, NIS, Regeringen, Sårbarhetsanalyser

Det finns 46 bevakningsansvariga myndigheter, vilka är myndigheter som har en samhällsviktig verksamhet (se hela lista under). För dessa är detta ett viktigt steg i förberedelserna inför den kommande EU-homogena lagsstiftningen baserad på NIS-direktivet. Den nya lagstiftningen träder i kraft redan maj 2018. Läs gärna vår lathund om NIS och GDPR här.

En del av rapporten skall vara en analys av de sårbarheter som finns i verksamheten. Följande är ett utdrag av beslutet. Läs hela beslutet på Regeringens hemsida (extern länk).
Av redovisningen av uppdraget ska framgå hur myndigheten bedömer informationssäkerheten, vilka hot, sårbarheter och risker som har identifierats samt vilka åtgärder som har vidtagits, respektive kommer att vidtas, i syfte att reducera dessa.

Många anledningar att analysera sin IT-säkerhet

Sedan många år finns krav på att vissa myndigheter, alla kommuner och landsting skall göra sårbarhetsanalyser. Det går att läsa mer om på MSB:s hemsida (extern länk). Även den generellt ökade hotbilden från främmande makter ser vi ökar behovet av att analysera sin säkerhet kontinuerligt. Slutligen så kommer GDPR ställa högre krav på IT-säkerhet generellt då läckage av personuppgifter kan bli mycket kostsamt och rent förödande för en organisation.

Så hjälper vi på Holm Security just din myndighet

Holm Security är specialiserade på svenska offentliga verksamheter och arbetar idag med ett stort antal kommuner, myndigheter och landsting. Vi erbjuder en anpassad plattform för automatiserade och kontinuerliga sårbarhetsanalyser av hela IT-miljön. Analysen ger en övergripande förståelse och insikt i IT-säkerheten i er organisation, samt hjälper er åtgärda säkerhetsbristerna och att ta fram de rapporter som krävs enligt beslutet. Kontakta oss så berättar vi mer. 

Läs gärna om vår plattform Holm Security VMP här.

Bevakningsansvariga myndigheter:

 • Samtliga 21 länsstyrelser
 • Affärsverket svenska kraftnät
 • Elsäkerhetsverket
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Kustbevakningen
 • Livsmedelsverket
 • Luftfartsverket
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Pensionsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Post- och telestyrelsen
 • Riksgäldskontoret
 • Sjöfartsverket
 • Skatteverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Säkerhetspolisen
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket
About the author
Founder and CEO of Holm Security. Stefan is one of Sweden's most prominent cyber security entrepreneurs, previously founded the Swedish Webhosting Group and Stay Secure. Stay Secure was the largest email security provider in northern Europe. He has worked with sales of IT security products towards the private and public sector for close to 20 years.

Stefan Thelberg
+46 (0)739-99 33 12
stefan.thelberg@holmsecurity.com