Demo Testa Begär offert Kontakta mig
23januari
Kommun? Vi har en lathund för dig.
Vi vet att du har mycket att göra. Att plöja igenom flera hundra sidor med lagtexter, direktiv och rekommendationer är ofta något som helt enkelt inte hinns med. Vi på Holm Security har därför gjort arbetet för dig. Vi har summerat krav och rekommendationer kring informationssäkerhet från MSB, krav på säkerhet i samband med GDPR och lagliga krav rörande sårbarhetsanalyser.
Av: Stefan Thelberg Ämnen: Kommun, Informationssäkerhet, MSB, FRA, Främmande makter

I december 2015 lämnade MSB en rapport kallad "En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015" till Regeringen. Rapporten baseras på en nyligen gjord undersökning riktad till alla Sveriges kommuner. Bland annat visade undersökningen att knappt 3 av 10 av de svarande kommunerna uppger att de arbetar systematiskt med informationssäkerhet.

Rapporten togs fram tillsammans med SKL och målet med rapporten är att lyfta fram problamtiken med säkerhet inom kommunerna och komma med konkreta rekommendationer. Den 18 januari offentliggjorde MSB sina nya rekommendationer genom en rad dokument.

För att göra det enkelt för dig som kommun har vi tagit fram en lathund som inkluderar allt du behöver veta och som tydligt förklarar varför sårbarhetsanalyser är så viktiga. Inte minst täcker lathunden de nya och tydliga rekommendationerna från MSB. Dessutom berättar vi varför du numera också måste ta hänsyn till främmande makters intresse att hacka din kommun.

Ladda ner vår lathund (PDF)

Mer information om MSB:s nya rekommendationer finns här (extern länk):

https://www.msb.se/nya-rekommendationer-till-kommuners-arbete-med-informationssakerhet


About the author
Founder and CEO of Holm Security. Stefan is one of Sweden's most prominent cyber security entrepreneurs, previously founded the Swedish Webhosting Group and Stay Secure. Stay Secure was the largest email security provider in northern Europe. He has worked with sales of IT security products towards the private and public sector for close to 20 years.

Stefan Thelberg
+46 (0)739-99 33 12
stefan.thelberg@holmsecurity.com