Testa Begär offert Kontakta mig
19maj
Dataskyddsförordning nu på remiss
EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) blir gällande från och med den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen kommer tillämpas direkt i Sverige genom att den nuvarande personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen ersätts.
Av: Stefan Thelberg Ämnen: Dataskyddsförordningen, GDPR, Offentlig sektor

Den 12 maj 2017 kom det nya lagförslaget ut på remiss på Riksdagens hemsida. Här kan du läsa alla detaljer i den nya lagen. 

Noterbart är att det bland annat framgår i förslaget att offentlig sektor i Sverige skall bötfällas för mindre allvarliga överträdelser med upp till 10 000 000 kronor och för allvarligare överträdelser med upp till 20 000 000 kronor.

Här kan du läsa hela remissen:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/sou-2017-39-_H5B339

About the author
Stefan has worked with IT security his entire career. He founded Stay Secure - the success company within email and web security.

Stefan Thelberg
+46 (0)739-99 33 12
stefan.thelberg@holmsecurity.com