Demo Testa Begär offert Kontakta mig

Säkra din Microsoft Azure-infrastruktur

Nya möjligheter - nya svagheter

Fler och fler organisationer flyttar sin infrastruktur till molnet. Microsoft Azure erbjuder en mängd fördelar, men med möjligheter kommer också ökade risker. Tekniken är lättillgänglig, vilket innebär att lika enkelt som du uppför ett nytt system – lika enkelt kan en ny sårbarhet uppstå. Du som ägare till molninfrastrukturen är fortsatt ansvarig för säkerheten genom att säkerställa att dina system är uppdaterade och rätt konfigurerade. Något som idag innebär en stor utmaning.

Heltäckande plattform

Holm Security VMP (Vulnerability Management Platform) erbjuder en heltäckande plattform för att upptäcka och åtgärda sårbarheter. Du kan skanna tjänster, publik och lokal infrastruktur i Azure. Lokal skanning möjliggörs genom att installera vår Scanner Appliance som är skräddarsydd för Azure. På så vis får du en övergripande förståelse för sårbarheter i din miljö, t.ex. Windows och Linux, och kan snabbt vidta åtgärder när nya sårbarheter upptäcks.

Med Holm Security VMP kan du även skanna lokala och publika applikationer, såsom webbsidor, som körs i Azure. Du kan även säkerställa att dina REST API:er inte har sårbarheter.

Omfattande compliance-funktioner

Plattformen innehåller funktioner för compliance med bland annat PCI, GDPR, NIS, PDPA, PDPB, OWASP top 10, ISO/IEC 27001, HIPAA och SOX.

Integrationer för effektivare arbete

Vi erbjuder ett fullt plattforms-API för integrationer med t.ex. SIEM- och SOC-lösningar, samt lösningar för Continuous Integration och Continuous Delivery. Det möjliggör för effektivare arbete med din sårbarhetsdata i det system du föredrar mest.

Vår lösning

Så hjälper vi din organisation att säkra dina tjänster och infrastruktur i Azure.

Utmaning:
Lösning:
Beskrivning:
Få insyn in i dina Azure-system och hitta sårbarheter.
Sårbarhetsanalys av nätverk och system.
Automatiserade och kontinuerliga sårbarhetsanalyser av nätverk och system.
Upptäck sårbarheter i era webbapplikationer i Azure.
Sårbarhetsanalys av webbapplikationer.
Automatiserade och kontinuerliga sårbarhetsanalyser av webbapplikationer.
Scanna lokala och publika system och webbapplikationer i Azure.
Scanner Appliance för Azure.
Med vår Scanner Appliance för Azure kan du skanna lokala system och webbapplikationer, såväl som publika system och webbapplikationer öppna mot internet.